VISJON & MÅL

Få flere på sykkel er vår visjon. 

Bike Expo er startet av mennesker som har viet hele livet til sykkel og sykling og som brenner for å få flere til å sykle.

Få flere til å oppleve denne befriende mosjons- og transportformen som bringer en lenger enn en spasertur rundt nabolaget samtidig som det er bra for både miljøet og helsen.

Vi har besøkt sykkelmesser over hele Europa og følt den passion og stemning som er der. Det er tusenvis av spennende muligheter, korte og lange turer i inn og utland samt utstyr som kan hjelpe hvem som helst ut på sykkel. Nå er det ingen unnskyldning lenger, med el-sykler, bekledning, vesker og utstyr som gjør turene både lettere og behageligere. Alt av sykler og utstyr vil bli å finne på messen, så også konkurranse, tur og trenings tips for alle.

Men, den viktigste årsaken til at flere ikke sykler – enten til mosjon eller til jobben – er dårlig infrastruktur. Det er ikke tilrettelagt for trygg og sikker sykling. Vi kommer derfor til i samarbeid med Syklistenes Landsforening arrangerer historiens første sykkelriksdag der politikerne må stå til ansvar for hvorfor det ikke er like godt tilrettelagt i Norge som i våre naboland og hvordan vi skal komme dit.

Norge er en liten sykkelnasjon, men med store sykkelprestasjoner. Prestasjoner vi vil sette pris på og hylle. Derfor vil vi ikke bare invitere til en sykkelmesse, men en sykkel Galla. I samarbeid med media, arrangører og sykkelsporten vil vi kåre Norges beste syklister, arrangører og klubber. Vi vil dessuten i samarbeid med SLF og NBIF også sette pris på de bedrifter og kommuner som er beste til å legge til rette for sykling i hverdagen.

Bike Expo ønsker å vise hvor unik sykkelen er, og hvor mange muligheter som åpner seg med sykkel. Vi vil være en pådriver i utviklingen av flere og bedre sykkelveier, synligjøre miljø og helsegevinstene ved bruk av sykkel samt hylle de som gjør den store forskjellen. Vi vil sammen med våre samarbeidspartnere arbeide for å gi sykling en høyere status.

Vi vil ganske enkelt få flere på sykkel.

Velkommen til Bike Expo 3-4 mars 2018 på Exporama, Hellerudsletta

Bike Expo – we are cycling.

VÅRT TEAM

Bjørn Sætre

Har vært dedikert syklist på alle nivåer og jobbet i sykkel- og sportsbransjen nesten hele livet. Erfaring fra klubbdrift og forbund. Fokusert på miljø og helseeffekten ved sykling samt syklisters rettigheter og omdømme.

Rolle: Prosjektleder

Tel: +47 911 28 254
Mail: bjorn@bikeexpo.no

Thor Haraldsen

Startet grafisk virksomhet i 1976 og  Sports tekstiler  1999, og er aktiv i flere virksomheter i dag. Syklet på de fleste plan og kontinenter, med og uten startnummer. Organisert elite lag, og startet opp flere sykkel arrangement. Innehatt lederverv innen  sykkelsporten i mer en førti år. Ideen om Bikeexpo har «ruget» gjennom mange år, nå endelig skal det bli virkelighet.

Rolle: Aktiviteter

Tel: +47 905 60 295
Mail: thor@velofarm.no

Stig Robertsen

Har vært Birken syklist på mosjons nivå og jobbet i byggevare – og sportsbransjen frem til nå. Erfaring fra klubbdrift og ski og langløpslag . Fokusert på å få folket i aktivitet og skape gode opplevelser. 

Rolle: Kommunikasjon web, media

Tel: +47 913 31 985
Mail: stig@sportsmag.no

Grim Garstad – Exporama

Rolle: Påmelding/messteknisk

Tel:
Mail:

KONTAKT OSS HER

3 + 1 =

KONTAKTINFORMASJON

Mobil: +47 911 28 254
E-post: post@bikeexpo.no

STRATEGISKE PARTNERE

Bike Expo skal i samarbeid med alle aktuelle aktører bidra til økt fokus på syklingens betydning for miljø og helse, samt bidra til å forbedre trafikksituasjonen for alle trafikanter og sammen med sykkelorganisasjonene motivere unge og gamle til å begynne å sykle.

SLF (Syklistenes landsforening)

Om Syklistenes Landsforening

Syklistenes Landsforening er en interesseorganisasjon for tur- og hverdagssykling. Vi jobber for bedre tilrettelegging og regelverk for syklister, slik at et bredt spekter av mennesker kan oppfatte sykkel som et trygt, attraktivt og lettvint transportmiddel.

Utover høringer og arbeid med myndigheter og politiske organer har vi kampanjer og prosjekter som Synlig syklist, sykkelkurs, Sykkelvennlig arbeidsplass, Sykkelvennlig skole, Opp på sykkel, nasjonal sykkelkonferanse med mer.

Politisk arbeid

Syklistenes Landsforening jobber for at politikerne nasjonalt og lokalt skal bevilge mer penger til å bygge ut sykkelveier. Behovet er stort både i byene og i mer grisgrendte strøk. Bare i de ni største byområdene er behovet beregnet til å være hele 60 milliarder kroner. Vi jobber også med at både nasjonale og lokale planer skal prioritere sykling som transportform.

I tillegg jobber vi for bedre regelverk for syklister. Vi arbeider for eksempel for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister. I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Er din arbeidsplass SYKKELVENNLIG?

Syklistenes Landsforening tilbyr en ny sertifiseringsordning hvor bedrifter kan bli sertifisert som sykkelvennlige. Ved å legge til rette for at flere ansatte sykler til jobb så bidrar virksomheten til

  • å vise miljøansvar
  • bedre helse hos de ansatte
  • styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær

Sykkelvennlig skole

En Sykkelvennlig skole viser samfunnet at den bryr seg om barnas helse og miljøet, samtidig som de har et tydelig fokus på å gjøre skoleveien og skoleområdet tryggere. For å hjelpe skoler med å tilrettelegge for syklende, har Syklistenes Landsforening laget sertifiseringsordningen Sykkelvennlig Skole.

 

Sykkelting med politikere

Syklistenes Landsforening er fasilitator for Norges første sykkelting under Bike Expo. Vi inviterer representanter fra alle partier til å presentere deres arbeid for sykling.

Alle partier er positive til sykling. Men vi ønsker å få partiene til å vise hva som er forskjellen mellom dem i realpolitikken. Og kanskje vil noen av partiene også kunne komme med noen løfter for sykkelsaken?

Bli medlem av Syklistenes Landsforening

Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

TIL SLF

Norges bedriftsidrettsforbund (NBIF).

 

 

Sykle til jobben er Norges største sykkelaksjon og aktivitetskampanje. Aksjonen ble i 2017 arrangert for 44.gang av Norges Bedriftsidrettsforbund. Målet med aksjonen er å bidra til at flere er i aktivitet og velger en aktiv reisevei til og fra jobb. I 2017 er det nesten 41.000 påmeldte og 35.000 aktive deltakere, som tilsammen har tilbakelagt 10 millioner kilometer og gjennomført over 1,5 million økter. Deltakerne som er fordelt på 7.402 lag i 1.972 bedrifter har vist et stort engasjement gjennom hele aksjonen. Aksjonen kan vise til rekordhøy deltakelse i 2017.

Norges Bedriftsidrettsforbund har omtrent 2.800 lag og 160.000 medlemmer. Bedriftsidretten arrangerer mer enn 50 ulike aktiviteter i våre 15 kretser. Vår visjon er å jobbe for et sprekere Norge og bidra til at flere kommer i aktivitet. I tillegg til å arrangere tradisjonelle lagsaktiviteter og individuelle aktviteter, har vi også ulike kampanjer som Sykle til jobben, Ti på topp og Aktiv bedrift samt styrketreningskonsepter og kurs.

PARTNERE

Innhold vil komme etter hvert …