HVERDAGS SYKLING

Falck og Securmark Sykkelregister blirhovedsamarbeidspartner til Bike Expo

Nok en brikke faller på plass for Norges største sykkelmesse: Falck og Securmark Sykkelregister er ny hovedsamarbeidspartner.

Bike Expo arrangeres 2-4. mars, og er Norges første og mest komplette sykkelmesse. Formålet er å informere og motivere flere til å sykle, samt å synliggjøre syklingens betydning for miljø og helse.

Securmark er et norsk firma som har spesialisert seg på tyverimerking av båter, båtmotorer, sykler og andre verdigjenstander. I 2017 overtok Securmark Falck Sykkelregister. Securmark arbeider aktivt sammen med politi, redningstjenesten og forsikringsbransjen for å hindre tyverier, samt sikre og tilbakeføre verdier.

  • Bike Expo og Securmark deler visjonen om å få flere på sykkel, sier daglig leder i Securmark, Jostein Tveide. 

Securmark vil være tilstede på flere områder under Bike Expo, og Tveide hilser nyvinningen velkommen:
– Vi gleder oss til å møte syklistene, både de som har tradisjonelle sykler, og alle som har elsykler. Elsyklene er ofte betydelig dyrere enn andre sykler, og vi ser et stort behov for at disse også sikrer seg mot sykkeltyverier. Det er viktig for oss å vise at vi gjennom oppkjøpet av Falck Sykkelregister er den ledende aktøren i dette markedet i Norge, sier Jostein Tveide

Bike Expo-gründer, Thor Haraldsen, gleder seg over at Falck og Securmark Sykkelregister blir hovedsamarbeidspartner:
– Det er viktig for oss at en av de mest offensive aktørene i markedet ser muligheten å nå hele sykkel-Norge samlet på ett sted, sier han og får støtte av prosjektleder Bjørn Sætre:

  • Med en aktør som Falck og Securmark Sykkelregister med på laget, vil vi raskere nå målet om å få flere på sykkel, sier Sætre.

Tyngre kjøretøy er involvert i 1/3 av alle dødsulykker med syklister i norske byer. Støtt vår kamp om påbud av blindsonevarsler på alle tungbiler i Norge. Det vil redde liv. Dette er en av de viktige sakene som vi jobber med nå. Vi trenger ditt medlemskap for å gjøre dette.

Syklister rammes hardt. En rapport ved NTNU viser at tunge kjøretøyer var involvert i en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014. Dette er en andel som er blant de høyeste i Europa. I halvparten av ulykkene med dødelig utgang gjorde tunge kjøretøyer en høyresving mens syklisten befant seg på høyre side av det tunge kjøretøyet, enten i veibanen eller på parallell sykkelsti/fortau.

Hvem er ansvarlig for blindsone?

Norges Lastebileier-Forbund lanserte nylig en video med sin kampanje “venner på veien”. Vi mener dessverre er budskapet i denne filmen er problematisk, da det langt på vei fremstilles som om det er barns ansvar å unngå påkjørsel av en lastebilsjåfør som bryter vikeplikten. La det ikke være noen tvil: Sjåføren har det hele og fulle ansvaret for å forvisse seg om at det ikke er noen i blindsonen før han/hun svinger. Samtidig er det problematisk hvis kjøretøyets utforming eller mangel på førerstøttesystemer ikke gir fører mulighet til å overholde trafikkreglene.

Tiltak må skje nå

Syklistenes Landsforening mener at myndighetene må innføre krav om påbud av blindsonevarsling i norskregistrerte tyngre kjøretøyer. Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv.

Vi trenger deg som medlem for å kunne arbeide videre med disse viktige sakene som skal trygge hverdagen for syklister i Norge.

Hvorfor være medlem i Syklistenes Landsforening?

• støtte vårt arbeid for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge
• få 4 utgaver av medlemsmagasinet årlig
• benytte gode medlemsfordeler

 

Meld deg inn i dag og du kan vinne sprek elsykkel

Melder du deg inn i dag, får du medlemskap til kr 245,- (50 % rabatt) i 1 år, og du kan vinne en sprek elsykkel fra Birk (verdi kr 17.900,-). Sykkelen er utstyrt med kraftig Bafang-motor på 250 W. Den har en rekkevidde på opptil 80 km. Sykkelen har 7 gir.

Om Syklistenes Landsforening

Syklistenes Landsforening er en interesseorganisasjon for tur- og hverdagssykling. Vi jobber for bedre tilrettelegging og regelverk for syklister, slik at et bredt spekter av mennesker kan oppfatte sykkel som et trygt, attraktivt og lettvint transportmiddel. Utover høringer og arbeid med myndigheter og politiske organer har vi kampanjer og prosjekter som Synlig syklist, sykkelkurs, Sykkelvennlig arbeidsplassSykkelvennlig skoleOpp på sykkelnasjonal sykkelkonferanse med mer.

Politisk arbeid

Syklistenes Landsforening jobber for at politikerne nasjonalt og lokalt skal bevilge mer penger til å bygge ut sykkelveier. Behovet er stort både i byene og i mer grisgrendte strøk. Bare i de ni største byområdene er behovet beregnet til å være hele 60 milliarder kroner. Vi jobber også med at både nasjonale og lokale planer skal prioritere sykling som transportform.
I tillegg jobber vi for bedre regelverk for syklister. Vi arbeider for eksempel for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister. I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Er din arbeidsplass SYKKELVENNLIG?

Syklistenes Landsforening tilbyr en ny sertifiseringsordning hvor bedrifter kan bli sertifisert som sykkelvennlige. Ved å legge til rette for at flere ansatte sykler til jobb så bidrar virksomheten til

  • å vise miljøansvar
  • bedre helse hos de ansatte
  • styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær

Sykkelvennlig skole

En Sykkelvennlig skole viser samfunnet at den bryr seg om barnas helse og miljøet, samtidig som de har et tydelig fokus på å gjøre skoleveien og skoleområdet tryggere. For å hjelpe skoler med å tilrettelegge for syklende, har Syklistenes Landsforening laget sertifiseringsordningen Sykkelvennlig Skole.

 

Sykkelting med politikere

Syklistenes Landsforening er fasilitator for Norges første sykkelting under Bike Expo. Vi inviterer representanter fra alle partier til å presentere deres arbeid for sykling. Alle partier er positive til sykling. Men vi ønsker å få partiene til å vise hva som er forskjellen mellom dem i realpolitikken. Og kanskje vil noen av partiene også kunne komme med noen løfter for sykkelsaken?

Bli medlem av Syklistenes Landsforening

Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige. Hele 40 % mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb. Ved å legge tilrette for at flere sykler til jobb bidrar virksomheten til å vise miljøansvar, bedre helse hos ansatte og styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær.

Les mer her

NAFs medlemmer er trafikanter

Vårt fremste oppdrag er å ivareta medlemmenes behov som trafikant – det være seg om de kjører bil, motorsykkel, sykkel, går eller bruker kollektivt. Nullvekstmålet er målet om at persontransportveksten i de største byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. For å nå nullvekstmålet må vi sykle mer og ikke minst bli trygge trafikanter. NAF er en organisasjon for alle som ferdes i trafikken – og vi er opptatt av mobilitet. Vi skulle gjerne sett at sykkelandelen øker. I høst gjorde NAF en trafikantundersøkelse hvor nesten 40% av de spurte oppgir at elsykkel kan erstatte noen av transportmidlene de bruker på sine hverdagsreiser.  Som trafikantorganisasjon vil NAF bidra til å gjøre overgangen til elsykkel så smertefri som mulig. Det gjør vi gjennom NAF MOV som utvikler gode og relevante tjenester for elsyklister.

SYKKELGLEDE E6 KRISTIANSAND

SYKKELGLEDE I FARSUND