HVERDAGS SYKLING

Om Syklistenes Landsforening

Syklistenes Landsforening er en interesseorganisasjon for tur- og hverdagssykling. Vi jobber for bedre tilrettelegging og regelverk for syklister, slik at et bredt spekter av mennesker kan oppfatte sykkel som et trygt, attraktivt og lettvint transportmiddel. Utover høringer og arbeid med myndigheter og politiske organer har vi kampanjer og prosjekter som Synlig syklist, sykkelkurs, Sykkelvennlig arbeidsplass, Sykkelvennlig skole, Opp på sykkel, nasjonal sykkelkonferanse med mer.

Politisk arbeid

Syklistenes Landsforening jobber for at politikerne nasjonalt og lokalt skal bevilge mer penger til å bygge ut sykkelveier. Behovet er stort både i byene og i mer grisgrendte strøk. Bare i de ni største byområdene er behovet beregnet til å være hele 60 milliarder kroner. Vi jobber også med at både nasjonale og lokale planer skal prioritere sykling som transportform.
I tillegg jobber vi for bedre regelverk for syklister. Vi arbeider for eksempel for at myndighetene skal endre vikepliktsregelverket for syklister. Det er dokumentert at både syklister og bilister ikke forstår hvilke regler som gjelder for syklister. I tillegg er det dokumentert at det krevende vikepliktsregelverket medfører dødsulykker blant syklister. Utfordringen er spesielt stor der gang- og sykkelvei krysser vei og avkjørsel.

Er din arbeidsplass SYKKELVENNLIG?

Syklistenes Landsforening tilbyr en ny sertifiseringsordning hvor bedrifter kan bli sertifisert som sykkelvennlige. Ved å legge til rette for at flere ansatte sykler til jobb så bidrar virksomheten til

  • å vise miljøansvar
  • bedre helse hos de ansatte
  • styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær

Sykkelvennlig skole

En Sykkelvennlig skole viser samfunnet at den bryr seg om barnas helse og miljøet, samtidig som de har et tydelig fokus på å gjøre skoleveien og skoleområdet tryggere. For å hjelpe skoler med å tilrettelegge for syklende, har Syklistenes Landsforening laget sertifiseringsordningen Sykkelvennlig Skole.

 

Sykkelting med politikere

Syklistenes Landsforening er fasilitator for Norges første sykkelting under Bike Expo. Vi inviterer representanter fra alle partier til å presentere deres arbeid for sykling. Alle partier er positive til sykling. Men vi ønsker å få partiene til å vise hva som er forskjellen mellom dem i realpolitikken. Og kanskje vil noen av partiene også kunne komme med noen løfter for sykkelsaken?

Bli medlem av Syklistenes Landsforening

Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige. Hele 40 % mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb. Ved å legge tilrette for at flere sykler til jobb bidrar virksomheten til å vise miljøansvar, bedre helse hos ansatte og styrket bunnlinje ved reduksjon av sykefravær.

Les mer her

SYKKELGLEDE E6 KRISTIANSAND

SYKKELGLEDE I FARSUND